Verona 23/11/2006
S.Kanzaki Sensei (Kendo Renshi, 7th Dan)